Tietosuojaseloste

Laatimispvm: 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Valokuvaaja Tatjana Tikka

Yhteistiedot

Koulukatu 51, Lappeenranta 53100

041 758 5354

Y-tunnus 2908075-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tatjana Tikka
tatjanatikka(at)yahoo.com
Puhelin: +358 41 758 5354

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään alla lueteltuihin tarkoituksiin suostumuksen perusteella:

  • asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen
  • asiakkaan tilaamien kuvauspalveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tilaamiseen ja laskutukseen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • asiakkaan itse antamat toiveet ja lisätiedot kuvauksesta ja kuvaukseen liittyvistä asioista, esim. kuvauspäivä, kuvauspaikka, lapsen syntymäpäivä (vastasyntyneenkuvaus), lapsen ikä jne.
5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde. Asiakasta koskevia henkilötietoja kerätään aina vain asiakkaalta itseltään joko sähköpostitse, suullisesti, puhelimitse tai www.tatjanatikka.fi verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta palveluiden tuottamisen mahdollistamiseksi. Asiakas suostuu siihen, että tilatessaan kuvauspalvelun valokuvaajan Tatjana Tikka kautta, saa rekisterinpitäjä oikeuden ottaa ja käsitellä asiakkaasta otettuja valokuvia tarkoituksenmukaisen palvelun toteuttamiseksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä Valokuvaaja Tatjana Tikka, käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti, eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille muissa kuin kirjanpidollisissa tarkoituksissa.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää kuitenkin pidempään kirjanpidollisissa lain vaatimissa tarkoituksissa tai mikäli asiakas ei erikseen toivo tietojensa poistoa ja asiakkuuden ”unohtamista”. Kuvaaja voi kuitenkin säilyttää asiakkaan kuvia halutessaan myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, asiakkaan allekirjoittaman ja kuvaussopimuksessa mainitun tekijänoikeuslain nojalla.

8. Rekisterin suojaus

Valokuvaaja Tatjana Tikka on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukittujen ovien takana.

Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa Valokuvaaja Tatjana Tikka asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Mikäli rekisterissä on virheellistä tietoa, on asiakkaalla oikeus pyytää tietojensa oikaisua. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelen poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.